Więźniowie z Koziegłów będą pracować w lasach

Lasy Państwowe i Służba Więzienna podpisały porozumienie, na mocy którego możliwe jest zatrudnianie osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach leśnych. Obecnie trwa podpisywanie umów pomiędzy nadleśnictwami i zakładami karnymi.

Osadzeni m.in. z Zakładu Karnego w Koziegłowach będą kierowani do prostych prac leśnych, sadzenia lasu, prac porządkowych. Pracę mają zacząć już w październiku.

Więcej informacji i źródło: Więźniowie będą pracować w wielkopolskich lasach (epoznan.pl)