W poniedziałek szkoła będzie zamknięta – najprawdopodobniej

Przedstawiamy treść wiadomości jaką rodzice otrzymali od Dyrekcji Szkoły.

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że strona rządowa nie doszła do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie postulatów nauczycieli informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) może rozpocząć się strajk- do odwołania.

Ponieważ do akcji strajkowej deklaruje przystąpienie 100% nauczycieli zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci w domu, o ile istnieje taka możliwość. Ponieważ dyrekcja szkoły nie przystępuje do strajku, w tym czasie może sprawować opiekę nad częścią uczniów ( maksymalnie 75 osób!). Rodziców, którzy w tych dniach zdecydują się przysłać dzieci do szkoły proszę o zgłaszanie tego faktu pani wicedyrektor (osobiście lub przez dziennik Librus) do dnia 5 kwietnia br.

Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły do której dziecko uczęszcza jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy ( 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)

Jednocześnie informuję, że w dniach 10,11 i 12 kwietnia br. odbędzie się egzamin gimnazjalny , a w dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty. W tych dniach w przypadku braku strajku dla dzieci, które nie piszą egzaminów zostaną zorganizowane zajęcia z wychowawcą. Szczegóły wkrótce. O kolejnych nowych informacjach dotyczących akcji strajkowej będę Państwa informował na bieżąco.

Z poważaniem: Jarosław Kłosiński, dyrektor szkoły