Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół u naszych sąsiadów

Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół – w miejscowości Starczanowo (gmina Murowana Goślina) Wojewoda Wielkopolski wydał Rozporządzenie, w którym określono strefę zapowietrzoną.
Na terenie Gminy Czerwonak za strefę zapowietrzoną uznaje się tereny w sołectwach: Promnice, Bolechowo i Bolechowo Osiedle.

Południowa granica strefy zapowietrzonej przebiega następująco: od wschodnich granic miejscowości Rakownia, łukiem przez lasy, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 z ulicą Poligonową w Bolechowie, dalej drogą do miejscowości Biedrusko, wzdłuż lasów przez poligon wojskowy, łukiem do granicy powiatu obornickiego i poznańskiego.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii, tel. 61 868 97 19, 61 868 93 47

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw z udziałem pszczół;
2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu, bez zgody Powiatowego Inspektora Powiatowego w Poznaniu.

Mirosław Stróżyński
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Informacja: czerwonak.pl