Uwaga dziki !!

Dostajemy informacje od Państwa, że od kilku dni po godzinie 21:00 na terenach przydziałowych można zauważyć dziki. W dniu dzisiejszym po 21:00 również zaobserwowano 4 dorosłe dziki, które doszły aż w pobliże miejsca między parkingiem a działkami. Mieszkańcom wychodzącym z psami proponujemy nie udawać się w tamte miejsca, a jeżeli już muszą to koniecznie z latarką. Przed wejściem na ten teren proponujemy oświetlić go dokładnie latarką i sprawdzić czy w pobliżu nie ma dzikich zwierząt.