Uwaga! Dziki – zagrożenia i zasady postępowania

W związku z pojawieniem się w niektórych  rejonach wsi dzików, prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną. Ulotka pochodzi z portalu miasta Przemyśl.

ULOTKA INFORMACYJNA

„Uwaga! Dziki – zagrożenia i zasady postępowania”

Zagrożenia ze strony dzików:

 1. Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
 2. Ranny ( w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne.
 3. W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego.
 4. Dziki wyrządzają szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasu.

Zasady prewencji w zakresie pojawienia się dzików:

 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych ( w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
 • Absolutnie nie wolno dokarmiać dzików

Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik będzie coraz bardziej się do takiej sytuacji przyzwyczajał i uczył tak wyuczonych postaw swoje potomstwo. Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki przydomowe ogrody powinny być zamykane.

 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
 • Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach.
 • Ponieważ jeżdżące po lasach samochody terenowe i inne pojazdy powodują płoszenie zwierzyny w jej naturalnym środowisku oraz jej wychodzenie z lasu, należy w wypadku zauważenia w lesie takich pojazdów niezwłocznie zgłosić to Policji.

Zasady postępowania w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z dzikami.

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli jednak doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w   bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna. Dlatego po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie wolno ich dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać ani tym bardziej atakować. Należy zachować szczególną ostrożność.
 • Wchodząc w rejon, gdzie znajdują się dziki nie wolno się skradać, powodować, iż dzik znajdzie się w sytuacji zaskoczenia, gdyż może na to zareagować atakiem.
 • W lasach i na szlakach turystycznych należy zachować ostrożność szczególnie w miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren).
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli, łąk z dala od zabudowań, tzw. chodzenia na skróty. W miarę możliwości należy korzystać z dróg, po których odbywa się ruch samochodowy.
 • Zwłaszcza dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Nawet jeśli dzik jest już oswojony, czy też sprawia takie wrażenie, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Straż Gminną Czerwonak (tel. 601 535 019).

Informacja: https://przemysl.pl/42027/uwaga_dziki_zagrozenia_i_zasady_postepowania.html