Uwaga, 46-metrowe mieszkanie w TBS do nabycia :)

Czerwonackie TBS nie buduje obecnie nowych mieszkań. Istnieje jednak możliwość zamieszkania w naszych zasobach – osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w CzTBS mogą bowiem nabyć prawo do zawarcia umowy najmu lokali wybudowanych w latach 2000-2008 w drodze cesji umowy partycypacyjnej.

Cesja umowy partycypacyjnej polega na przeniesieniu praw i obowiązków przez dotychczasowego partycypanta na nowego.

Nowy najemca musi spełniać wymogi określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego tj.:

  • Główny najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koziegłowach (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy).
  • Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal (art. 30 ust. 1a ustawy).
  • Wysokości dochodów miesięcznych brutto osiąganych przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania muszą mieścić się w poniższych przedziałach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy):
ilość osób
w gospodarstwie domowym
suma dochodów
min (brutto)*
suma dochodów
max (brutto)
1 2.052,86 zł 5.337,43 zł
2 3.079,29 zł 8.006,15 zł
3 3.763,57 zł 9.785,29 zł
4 4.447,86 zł 11.564,43 zł
5 5.132,15 zł 13.343,58 zł
6 5.816,43 zł 15.122,72 zł
7 6.500,72 zł 16.901,86 zł

* – Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 2/05/2006 z dnia 19 maja 2006r. ze zmianami

W związku z otrzymaną informacją o planowanym rozwiązaniu umowy najmu przez osoby wynajmujące mieszkania stanowiące własność Czerwonackiego TBS położone na Os. Leśnym w Koziegłowach informujemy, że istnieje możliwość nabycia prawa do najmu następujących lokali:

Lp. Lokalizacja:
Os. Leśne nr
Kondygnacja Ilość pokoi Powierzchnia
(m2)
1. 26 III piętro 2 46,90

 

W celu otrzymania numeru telefonu do dotychczasowych najemców w/w lokali prosimy o kontakt z biurem Czerwonackiego TBS: Os. Leśne 24C, Koziegłowy tel. 61 652 02 41.

Czerwonackie TBS udostępnia dane kontaktowe najemców na ich prośbę i nie świadczy usług pośrednictwa w sprawach związanych z cesją umów partycypacyjnych.