Test syren alarmowych na terenie Gminy Czerwonak

Uwaga przekazujemy komunikat Ochotniczej Straży Pożarnej

Szanowni Państwo ! Informujemy, że w związku z zakończeniem zaplanowanych na bieżący rok prac związanych z rozbudową Radiowego Systemu Włączania Syren (RSWS) działającego w ramach gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w celu technicznego sprawdzenia syren oraz na podstawie zapisów § 8 punktu 3 i § 10 punktu 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96) w czwartek, 26 maja 2022 r. o godz. 12:00 na terenie gminy Czerwonak nastąpi głośne uruchomienie syren alarmowych. Przekazany będzie sygnał – dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

JEST TO SYGNAŁ TRENINGOWY, DLATEGO TEŻ PROSIMY O ZACHOWANIE SPOKOJU I NIE PODEJMOWANIE ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

Bardzo prosimy o rozpropagowania tej informacji wśród mieszkańców naszej gminy i osób przebywających w tym czasie na terenie gminy, a zwłaszcza wśród naszych gości z Ukrainy.

Jednocześnie przypominamy rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.