Tematy “polityczne” Gminy – pytanie do czytelników

Szanowni czytelnicy. Jako administratorzy portalu dedykowanego mieszkańcom Koziegłów coraz więcej otrzymujemy informacji o sprawach związanych bardziej z naszą Gminą aniżeli samymi Koziegłowami. Są to tematy różne i dotyczą między innymi:

  • informacji o świadczeniu przez dwóch radnych odpłatnych usług na rzecz Urzędu lub jego jednostek pomocniczych, co jest niedozwolone
  • informacji o wydawaniu pieniędzy przez jednostki pomocnicze Urzędu na prace realizowane przez znajome firmy i osoby
  • informacji o niezadowoleniu z prac i traktowania mieszkańców przez między innymi CZTBS
  • braku umiejętności zarządzania Gminą przez Wójta i przedstawianiem ku temu dowodów
  • związane z firmami wygrywającymi przetargi w Gminie. Zdarza się np. że przetarg wygrywa firma, która jako jedyna złożyła swoją ofertę w postępowaniu i to z kwotą wyższą niż była planowana do wydania. Co więcej, na tym przykładzie firma ta świadczy również inne prace na rzecz Gminy.

Ostatnio żywo komentują Państwo temat budżetu Gminy Czerwonak na 2020 rok. Zastanawiają się Państwo dlaczego w roku 2020 planuje się zwiększyć zadłużenie Gminy o kolejne 17 mln zł. Pytają Państwo dlaczego Wójt Gminy Marcin Wojtkowiak tak bardzo szybko zadłuża naszą Gminę i podnosi wydatki między innymi administracji publicznej z kwoty wydanej 13,5 mln zł w roku 2019 do kwoty 17,6 mln zł w roku 2020 łącząc podwyżkę z faktem, że dopiero co zatrudnił wiele nowych osób na wysokich stanowiskach. Dodatkowo jak widać z opisu budżetu Gmina inwestuje kolejny już rok przede wszystkim w sam Czerwonak. A gdzie obiecany monitoring dla mieszkańców Koziegłów?

I …. no właśnie. Tych tematów jest tyle, że ktoś powinien zacząć je weryfikować i o nich pisać. Pytanie do Państwa. Czy tematy polityczne dotyczące Gminy umieszczać na portalu ekozieglowy.pl czy stworzyć na te potrzeby inny portal? Odpowiedzi prosimy umieścić w Ankiecie Google stworzonej tutaj: https://forms.gle/1fEhFaM7UAJLA8CWA