Tablet zamiast książek w Szkole Podstawowej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej wyraża zgodę na to, aby dzieci zamiast książek przynosiły do szkoły urządzenia przenośne (tablety). Dzieci będą mogły korzystać z tabletów na lekcjach w momencie konieczności korzystania z książek. Warunkiem jest oczywiście poinformowanie przez dziecko, przed rozpoczęciem danych zajęć nauczyciela prowadzącego dane zajęcia o tym fakcie. Bardzo ważne jest również aby urządzenie było wykorzystywane zgodnie z zakresem materiału programowego dla danej lekcji oraz zgodnie ze statutem Szkoły.

Informacje otrzymane bezpośrednio od Dyrekcji Szkoły Podstawowej.