Strzelania i ćwiczenia na poligonie w Biedrusku

Od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 roku na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą zasadniczo od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00, a strzelania nocne realizowane będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 20:00 do 02:00.

W związku z tym na terenie poligonu Biedrusko w tych dniach obowiązywał będzie kategoryczny zakaz wstępu. Osoby, które zostaną zatrzymane podlegać będą karze grzywny. Przebywanie osób cywilnych w obrębie poligonu dozwolone jest jedynie w czasie wolnym od strzelań i TYLKO na szlakach turystycznych i wyznaczonych drogach wewnętrznych za zgodą Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Korzystanie z drogi Złotniki-Biedrusko przez rowerzystów i pieszych określa regulamin zamieszczony na stronie WWW CSWLąd w Poznaniu w zakładce poligon (cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/31.html). Przebywanie w rejonie Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar” możliwe jest TYLKO w okresie kwitnienia śnieżycy wiosennej w dni wolne od strzelań tj. soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie (za wyjątkiem sobót, kiedy realizowane będą strzelania).

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawione będą tablice ostrzegawcze oraz w dobrze widocznych miejscach, maszty z koszami, które na czas strzelań będą podnoszone w celu ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren. Główne drogi przechodzące przez teren poligonu narażone na niebezpieczeństwo w czasie strzelań, na czas strzelań będą zamykane zaporami pomalowanymi w białe i czerwone pasy z dodatkową tablicą informującą o zakazie wstępu.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa szkolącym się wojskom drogi Złotniki (Złotkowo)-Biedrusko mogą być okresowo i bez uprzedzenia zamykane dla ruchu cywilnego (pomimo posiadania przepustek na przejazd tymi drogami). W takich przypadkach przejezdność dróg zostanie zachowana tylko dla pojazdów Wojska Polskiego, Lasów Państwowych oraz służb ratunkowych.

Teren poligonu może być monitorowany a zasadność przebywania osób i pojazdów na terenie poligonu będzie kontrolowana przez patrole Żandarmerii Wojskowej, Policji oraz Straży Leśnej. Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażanie siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Tekst: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Informacja: czerwonak.pl