Straż Gminna dokonała kontroli placów zabaw

Funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzili cykliczną, kompleksową kontrolę placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa najmłodszych, sprawności zainstalowanych urządzeń i wyposażenia oraz czystości i porządku. Stwierdzone nieprawidłowości są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za stan poszczególnych placów zabaw.

Tekst skopiowany z wpisu na FB Straży:

Funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzili cykliczną, kompleksową kontrolę placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa…

Opublikowany przez Straż Gminna Czerwonak Środa, 10 kwietnia 2019