Strajk nauczycieli zawieszony!

Wczoraj opinię publiczną obiegła informacja o zawieszeniu strajku nauczycieli, którą na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przekazał przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Dzisiaj rano dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Koziegłowach pan Jarosław Kłosiński potwierdził te informacje i z dniem 29 kwietnia czyli od poniedziałku uczniowie wracają do ławek szkolnych.

Szanowni Rodzice,

w związku z faktem zawieszenia strajku nauczycieli od dnia 29 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w szkole będą odbywały się wg planu.
W dniach 29-30.04.br nauczyciele nie będą przeprowadzali sprawdzianów i kartkówek. Natomiast egzamin na kartę rowerową dla klas IV odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem. Szczegółową informację na ten temat przekaże poprzez LIBRUS osoba odpowiedzialna za organizację egzaminu – Pani Magdalena Nowaczyk.
Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły dzień 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła pełni wtedy dyżur w świetlicy w godz. 7:00-16:00. Zapisy poprzez LIBRUS u Pani wicedyrektor Katarzyny Grzendy lub w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 618127082 do 30 kwietnia do godz. 15:00.

Z poważaniem:
Jarosław Kłosiński, dyrektor szkoły”

Oczekiwania rodziców w końcu spełnione.