Spółdzielnia pozostaje w rękach “mieszkańców”

W dniach 03-05 Kwietnia 2023 w Spółdzielni mieszkaniowej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, podczas którego wybierani byli członkowie Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję. Wszystkich zgłoszonych kandydatów było 15-tu. Miejsc w Radzie Nadzorczej było 7.

Według informacji otrzymanych od mieszkańców, ugrupowanie Wójta Gminy Czerwonak – Marcina Wojtkowiaka chciało przejąć zarządzanie naszą spółdzielnią. Aż 6 osób z “kręgu” Wójta zostało zgłoszonych na kandydatów. Osoby te liczyły, że zostaną wybrane przez mieszkańców, a większość w Radzie Nadzorczej zapewni im możliwość zarządzania spółdzielnią.

Mieszkańcy z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że na dwa tygodnie przed spotkaniami otrzymywali zapytania, czy kandydaci mogą liczyć na ich poparcie. Również proponowano podpisywanie pełnomocnictw osobom, które w tym dniu nie mogły pojawić się na zebraniu. Na kilka dni przed spotkaniami, Radny Grzegorz Parszuto na wielu grupach dyskusyjnych zamieścił wpis o tej samej treści, w którym informował o organizowanym zgromadzeniu przez spółdzielnię i zachęcał do udziału w nim. Informował nawet, że gdyby ktoś nie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, może wyznaczyć swojego pełnomocnika, a wzór pełnomocnictwa jest dostępny u niego.

Mieszkańcy bardzo szybko zauważyli co się szykuje. Swoje niezadowolenie z działań Radnego wyrażali nawet w komentarzach pod wpisami. Oto najciekawsze.

Mieszkańcy ostatecznie tak się zorganizowali, że osoby z “kręgu” Wójta musiały być nieźle zaskoczone. Żaden zgłoszony z “kręgu” Wójta kandydat nie dostał się do Rady. Według protokołu osoby te otrzymały następujące liczby głosów: 41, 77, 97, 104, 107, 116

Do Rady Nadzorczej zostało wybranych 7-iu mieszkańców naszej spółdzielni i otrzymali głosów: 511, 552, 553, 555, 559, 560, 564

Nazwiska osób zostaną wskazane w dokumentach KRS i będą z czasem pewnie widoczne na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej.