Sołtysi i ich zadania

Chcielibyśmy mieszkańcom przypomnieć, że do zadań sołectw należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

Zadania sołectw obejmują w szczególności:

  1. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  2. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem

Organizację i zakres działania sołectw, w tym ich zadania, tryb wyboru organów sołectw i ich odwoływania, uprawnienia względem składników mienia gminnego przekazanych im do zarządzania, zasady gospodarki finansowej oraz zasady sprawowania nadzoru nad działalnością ich organów określają statuty poszczególnych sołectw.

 

Wykaz sołectw i osiedli na terenie Gminy Czerwonak

sołectwo /osiedle

miejscowości wchodzące w skład sołectwa sołtys/przew. zarządu osiedla  

telefon

podstrona internetowa sołectwa / osiedla
Bolechowo Bolechowo, Trzaskowo, Szlachęcin Marek Smykowski 606 142 404 zobacz więcej ->
Bolechowo Osiedle Bolechowo Osiedle Beata Gryska 669 977 740 zobacz więcej ->
Bolechówko Bolechówko, Potasze Jerzy Wolniewicz 507 016 039 zobacz więcej ->
Czerwonak I Czerwonak I Violetta Gancarz 506 079 217 zobacz więcej ->
Czerwonak II Czerwonak II Tadeusz Wojciechowski 601 777 284 zobacz więcej ->
Kicin Kicin Helena Stachowiak 518 593 379  zobacz więcej ->
Kliny Kliny, Dębogóra, Mielno Barbara Sokalska-Mocny 505 048 358  zobacz więcej ->
Koziegłowy Koziegłowy Zbigniew Szymanowicz   61 812 74 21   zobacz więcej ->
Miękowo Miękowo, Annowo Jolanta Poznańska 660 704 166 zobacz więcej ->
Owińska Owińska Wojciech Jerzy Bukowski 505 107 774 zobacz więcej ->
Promnice Promnice Andrzej Moczulski  668 177 665   zobacz więcej ->  
Osiedle 40-Lecia PRL w Czerwonaku Osiedle 40-Lecia PRL w Czerwonaku Wojciech Skrzekut  661 809 006    zobacz więcej ->   
Osiedle Karolin w Koziegłowach Osiedle Karolin w Koziegłowach Bogumiła Tycner 608 192 190   zobacz więcej ->   
Osiedle Leśne w Koziegłowach Osiedle Leśne w Koziegłowach Agnieszka Dudziak 535 111 004 zobacz więcej ->

 

soletctwa