Skarb Państwa zbywa nieruchomość na rzecz Gminy Czerwonak

Nieruchomość należąca do Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Czerwonak.

Pismo z tym ogłoszeniem jest dostępne tutaj: https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/wykazy_nieruchomosci/darowizna_kozieglowy.pdf

Nie wiem dlaczego pismo nie zawiera daty jego utworzenia. Z informacji pozyskanej ze strony internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/wykaz-nieruchomosci-powiat-poznanski-od-13102020-do-03112020 wynika, że zostało utworzone 12.10.2020r.