Rusza proces sporządzenia planu zagospodarowania – będą parkingi przesiadkowe

Wójt poinformował, że rusza proces sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy w rejonie ulicy Gdyńskiej od ulicy Topolowej do południowej granicy gminy. Obszar został wskazany na mapce poniżej. Osoby, które chcą się zapoznać z dokumentacją sprawy mogą to zrobić w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach urzędowania. Wnioski do planu można składać do 9 lutego 2024 roku.

Z uchwały Rady Gminy Czerwonak podjętej 14 grudnia 2023 roku wynika, że obecne plany muszą uwzględniać między innymi plany inwestycji pn. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym.

Głównym celem projektu “Integracji węzłów …” jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta Poznania jak i na sieci jego ulic śródmiejskich. W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną takie infrastrukturalne komponenty projektu jak: parkingi P+R, B+R oraz K+R, infrastruktura techniczna drogowa, rowerowa i piesza (dojazdy drogowe, rowerowe oraz dojścia piesze do projektowanych węzłów, bezkolizyjne przejazdy drogowo-kolejowe, bezkolizyjne przejścia piesze wraz ze schodami, pochylniami i windami, infrastruktura transportu publicznego (przystanki, pętle, dojazdowe odcinki tras tramwajowych i autobusowych).

Wyobrazić sobie można, że na terenie bliżej dworca dozwolone zostanie budowanie parkingów, może nawet wielopoziomowych.

W części bliżej ulicy Topolowej wyobrazić sobie można w planie zezwolenie na budowę obiektów handlowych, może nawet obiektów noclegowych i klubów wieczornych, może pętli autobusowej.

Miejmy nadzieję, że miasto Poznań w przyszłości nie zakaże wjazdu samochodom niespełniających Unijnych norm bo duża część osób z Gminy u nas będzie zostawiać samochody 🙁

Źródła:

Uchwała Rady Gminy: https://bip.czerwonak.pl/6731/dokument/31796

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu: https://bip.czerwonak.pl/7282/dokument/32219

Więcej informacji o projekcie “Integracji węzłów”: https://www.poznan.pl/mim/turystyka/-,doc,1017,38335/-,114892.html