Raport o stanie Gminy Czerwonak, jest źle i może być jeszcze gorzej!

Urząd Gminy Czerwonak poinformował, że 22 Czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania. Radni rozpatrzą raport o stanie gminy nad którym odbędzie się debata. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został udostępniony pod tym linkiem: https://czerwonak-2021.curulis.pl/raport-2021

Zapoznaliśmy się dla Państwa z tym raportem. Czytając treść raportu wydaje się, że wszystko jest w porządku. Oto krótka treść jednej z ocen zamieszczona w raporcie: “Ocena stanu gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra lub sprzyjająca, bowiem w większości analizowanych obszarów gmina osiągnęła dobrą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspektach gospodarczych oraz edukacyjnych sytuacja gminy została określona mianem sprzyjającej.”

Wchodząc w szczegóły czujemy się jednak przerażeni. Powyższa ocena wydaje się być mocno zmanipulowana. W rzeczywistości wiele wskaźników się pogorszyło i mają trend cały czas pogarszających się. 🙁

Poniżej przedstawiamy wskaźniki jakie przedstawione są głębiej w raporcie, w części dotyczącej oceny oraz prezentujemy ich umieszczenie w skali “niesprzyjająca” -> “przeciętna” -> “sprzyjająca” -> “bardzo sprzyjająca”. Oczywiście im bardziej na prawo dany wskaźnik się znajduje tym lepiej. Nie znaleźliśmy w raporcie szczegółowych wyjaśnień danych wskaźników. Zakładamy, że ich nazwy określają obszar, których dotyczą. (Nie wszystkie “dowody” mają widoczną na zdjęciu legendę, gdyż otwarta zasłaniała wykres. Pełen kolor kropki oznacza sytuację dla roku 2021, puste lata wcześniejsze, linia przedstawia trend).

Nazwa wskaźnikaSytuacja na rok 2017Sytuacja na rok 2021Dowód
Rentowność systemu gospodarki odpadamiprzeciętnaniesprzyjająca
Inwestycje w obiekty sportowesprzyjającaniesprzyjająca
Inwestycje w obiekty kulturyprzeciętnaniesprzyjająca
Awaryjność sieci wodociągowejprzeciętnaniesprzyjająca
Liczba uczniów na etat nauczycielskibardzo sprzyjająca / korzystnaniesprzyjająca / wymagająca uwagi
Liczba oddziałów na etat nauczycielskiprzeciętnaniesprzyjająca
Wydatki bieżące na uczniabardzo sprzyjająca / korzystnasprzyjająca / wymagająca uwagi
Koszt obsługi zadłużeniasprzyjającaprzeciętna
Porady lekarskiesprzyjającaprzeciętna
Struktura własnościowa przedsiębiorstwbardzo sprzyjająca / korzystnasprzyjająca / wymagająca uwagi
Polityka podatkowaniesprzyjająca / korzystnaniesprzyjająca / wymagająca uwagi

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że są też wskaźniki, które od roku 2017 się poprawiły. Sprawdźmy kilka pierwszych, i tak:

Wskaźnik:

“Zastępowalność pokoleń na miejscu pracy” poprawił się z niesprzyjającej w roku 2017 na przeciętny w roku 2021.

“Subwencja oświatowa na ucznia” poprawił się z niesprzyjającej w roku 2017 na przeciętny w roku 2021

“Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej” poprawił się z niesprzyjającej w roku 2017 na przeciętny w roku 2021

Poprawa naszym zdaniem jest bardzo ale to bardzo skromna. W większości wydaje się nawet nie zależna od działań wójta 😉


Przeglądając raport dowiemy się również, że dług Gminy wzrósł o ponad 6% i na koniec 2021 roku wynosił:

Ale to nie wszystkie smutne informacje. Wójt w dniu 26 stycznia 2022 roku otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na zadłużenie naszej Gminy do kwoty 87.039.086,34 zł w roku 2022. Największe jednak zadłużenie ma przypadać dopiero na rok 2024. Dlaczego wójt chce nas tak bardzo zadłużyć? Jeżeli ktoś z Państwa wie dlaczego wójt chce naszą Gminę tak bardzo zadłużyć prosimy o przesłanie do nas tej informacji: Kontakt

Poniżej wycinek opinii RIO dostępnej tutaj: http://bip.czerwonak.pl/7158/dokument/20841

Tak dla porównania Gmina Komorniki, z którą nasza Gmina porównuje się w raporcie ma roczny dochód większy od naszej Gminy, a zadłużenie znacząco mniejsze. Źródło.

Poniżej przedstawiamy wpis na FB Urzędu Gminy dotyczący raportu. Zastanawia nas dlaczego wójt na swoim profilu tego raportu nie udostępnia? 😉

Słowa kluczowe: Raport Gminy Czerwonak 2021 Marcin Wojtkowiak Wójt Urząd Gminy Zadłużenie

Temat z czasem zostanie przeniesiony do portalu eCzerwonak.pl.