Przygotowania do sezonu grzewczego

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2021/2022 i koniecznością prawidłowego uzupełnienia wody w instalacjach centralnego ogrzewania oraz przygotowania węzłów do sezonu grzewczego, zwracamy się do wszystkich mieszkańców z uprzejmą prośbą o ustawienie termozaworów grzejnikowych na nastaw „5”.

Przypominamy, że granicznym terminem zakończenia wszystkich remontów w zakresie instalacji centralnego ogrzewania jest dzień 06.09.2021r.

Jednocześnie nadmieniamy, że po tym terminie nie będą wydawane pozwolenia na spuszczanie wody z pionów.