Przebudowa infrastruktury wokół targowiska

Urząd Gminy Czerwonak opublikował zamówienie, z którego wynika że w obrębie targu w Koziegłowach powstanie parking na 11 aut, chodnik oraz oświetlenie fotowoltaiczne. Dokładną treść zamówienia przedstawiamy poniżej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” – etap I, na działkach o nr ewid. 107/84, 106/38, 107/13, 106/24, obręb Koziegłowy, polegająca na częściowej przebudowie infrastruktury wokół targowiska gminnego w Koziegłowach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności budowę 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (parking) od strony północnej targowiska, budowę chodnika przy parkingu oraz oświetlenia fotowoltaicznego w obrębie targowiska

Źródło: http://bip.czerwonak.pl/BIP.aspx?Sel=6826&ident=8318