Przebudowa drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz

Na sesji Rady Powiatu 18 maja br. dokonano zmian w Wieloletnim Planie Finansowym, polegających na umieszczeniu nowego zadania inwestycyjnego. Dotyczy ono opracowania dokumentacji technicznych dla następującego odcinka drogi powiatowej:

  • Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), gmina Czerwonak.

Zakres inwestycji na dł. 1,5 kilometra drogi obejmuje odc. od DW 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w m. Koziegłowy. W ramach zadania planuje się m.in. wykonanie poszerzenia drogi wraz z ułożeniem nawierzchni, budowę chodników, ścieżek rowerowych i odwodnienie drogi.