Prokurator bada czy były dyrektor CRKF AKWEN naraził gminę na straty finansowe

Gmina Czerwonak musi zapłacić wysoką karę finansową za niejasne działania poprzedniego dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. Dyrektor stracił pracę, a sprawą zajmuje się prokurator.

Wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld pod koniec ubiegłego roku złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen. Zdaniem Jacka Sommerfelda były dyrektor CRKF spowodował szkodę majątkową i naraził gminę na dodatkowe koszty poprzez podejmowanie nieracjonalnych ekonomicznie decyzji w trakcie budowy Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

Umowa na budowę nowego Centrum Kultury i Rekreacji została podpisana w maju 2014 roku. Jeszcze przed jej zawarciem zatwierdzono kosztorys ofertowy wykonawcy oraz harmonogram prac i  rozliczeń. Już kilka miesięcy po podpisaniu umowy pojawiły się pierwsze trudności związane z terminową realizacją inwestycji.W styczniu 2015 roku dyrektor AKWENU, na prośbę Jacka Sommerfelda, informuje wykonawcę, że gmina nie wyraża zgody na przesunięcie terminu oddania kolejnego etapu prac. W ramach odpowiedzi wykonawca budowy natychmiast składa wniosek o udzielenie przez gminę gwarancji zapłaty. Zgodnie z przepisami, jeżeli firma nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym terminie, wykonawca może odstąpić od umowy z winy inwestora – w tym przypadku  Gminy Czerwonak. Ówczesny dyrektor CRKF  nie kwestionuje wezwania. Choć żądanie wykonawcy skutkuje zapłatą za udzieloną gwarancję i wymaga zmian w budżecie gminy, dyrektor nie informuje o ważnych pismach wójta. Równolegle z wnioskiemo udzielenie przez gminę Czerwonak gwarancji zapłaty wykonawca prosi dyrektora CRKF AKWEN o zamianę gotówkowej gwarancji wykonania umowy na mniej korzystną dla samorządu gwarancję towarzystwa ubezpieczeniowego. Na koncie AKWENU, jako zabezpieczenie, znajdowało się wtedy ponad 600 tysięcy złotych należących do wykonawcy.

Mimo występujących opóźnień w budowie, dyrektor CRKF oświadczył towarzystwu ubezpieczeniowemu, że na placu budowy wszystko realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W kwietniu 2015 roku mija termin wniesienia gwarancji zapłaty przez Gminę Czerwonak i tym samym pojawia się możliwość odstąpienia od umowy przez wykonawcę. W tym samym czasie  AKWEN dokonuje zwrotu kaucji na konto wykonawcy. Kilka dni później do AKWENU wpływa faktura wystawiona przez wykonawcę na kwotę blisko 870 tysięcy złotych. Choć termin zapłaty wyznaczony jest na fakturze na 13 maja, zapłata następuje już 5 maja. Trzy dni później wykonawca odstępuje od umowy z gminą.

Gmina Czerwonak zamiast gotówki na koncie ma niemożliwą do wyegzekwowania polisę, wykonawca ma wcześniej zapłaconą fakturę i w dodatku roszczenie o zapłatę ponad miliona dwustu tysięcy złotych kary. Dyrektor CRKF, mimo ustaleń, nie żąda od towarzystwa ubezpieczeniowego zapłaty gwarancji. Tymczasem wykonawca w ciągu dwóch tygodni  uzyskuje nakaz zapłaty kary. Ostatecznie, po ponad półrocznej batalii sądowej Gmina Czerwonak musi zapłacić karę wraz z odsetkami w wysokości 1.471.115,00 złotych.

W tej sytuacji Wójt Czerwonaka Jacek Sommerfeld przygotował wystąpienie do wielkopolskich parlamentarzystów, w którym zwraca się  o podjęcie inicjatywy zmiany kontrowersyjnego artykułu Kodeksu cywilnego i zwolnienie jednostek samorządowych z obowiązku wnoszenia gwarancji zapłaty. W finansach samorządowych obowiązuje żelazna zasada – nie możesz wydać ani złotówki, jeśli nie jest to zapisane w budżecie – argumentuje Jacek Sommerfeld. Póki, co dzięki zrozumieniu i współpracy z gminnymi radnymi udało się doprowadzić inwestycję do końca. Dziś Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w powiecie poznańskim i od września 2016 roku służy mieszkańcom Gminy Czerwonak.

GMINA TEŻ CZEKA NA PIENIĄDZE

Dotychczasowy dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen został zwolniony z pracy. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał w tej sprawie rację Wójta Gminy Czerwonak. Sąd obciążył  byłego dyrektora CRKF kosztami sądowymi. Póki co dyrektor nie zwrócił jeszcze kwoty wypłaconej przez Gminę Czerwonak po wyroku pierwszej instancji. 

 

O sprawie możecie Państwo przeczytać na stronie Naszego Głosu Poznańskiego

 

Dzisiejszy wywiad z Wójtem Gminy Czerwonak Jackiem Sommerfeldem i Zastępcą Wójta Waldemarem Flugelem w Radiu Merkury dostępny jest pod adresem

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/przepisy-o-gwarancji-zaplaty-uderzaja-w-gminy.html

Informacja: czerwonak.pl