Problemy z wywożeniem śmieci

Jak informuje Spółdzielnia Mieszkaniowa, GOAP ma problem z opróżnianiem pojemników przeznaczonych na zbiórkę selektywną śmieci. Mieszkańcy mogą to zauważyć po przepełnionych pojemnikach np. na plastyki. Tak się składa, że Pan Paweł Glaser – zastępca wójta Gminy Czerwonak jest członkiem GOAP. Może doczekamy się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji na najbliższej sesji Rady Gminy?

Informacja przekazana od Spółdzielni Mieszkaniowej:

Zarząd Spółdzielni od środy ubiegłego tygodnia próbuje skontaktować się z GOAP Poznań (organizator zbiórki śmieci od 2013 r) celem wyjaśnienia sytuacji związanej z brakiem wywozu przepełnionych pojemników przeznaczonych na zbiórkę selektywną śmieci. Pomimo wielokrotnych prób skontaktowania się telefonicznego oraz wysłanych pism i maili z załączonym materiałem zdjęciowym dokumentującym przepełnione pojemniki brak jakiejkolwiek reakcji. Kolejne zgłoszenie zaistniałej sytuacji ze strony Spółdzielni bezpośrednio koordynatorowi GOAP urzędującemu w Urzędzie Gminy Czerwonak też pozostało bez reakcji. W związku z powyższym Spółdzielnia próbowała skontaktować się z firmą REMONDIS wywożącą odpady z naszego terenu z pominięciem GOAP. Tam również nikt nie odpowiadał na pisma, maile oraz telefony. W tym tygodniu Zarząd nadal będzie podejmować wszelkie możliwe kroki, aby GOAP wywiązał się z obowiązku wywozu śmieci z naszych terenów.

Źródło: https://kozieglowy.com.pl/problemy-z-odbiorem-smieci/