Poprawa opieki zdrowotnej – mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

20 grudnia 2021 roku Pan Jerzy Wolniewicz umieścił wpis z wnioskami, które Marcin Wojtkowiak jako Wójt Gminy Czerwonak powinien rozpatrzyć. Jeden z nich dotyczył przeznaczenia całego parteru budynku Dworca w Owińskach na działalność podstawowej opieki lekarskiej. Jak się właśnie okazuje jest szansa aby tak się stało. Wójt Gminy po spotkaniu z Panem Jerzym i mieszkańcami poinformował, że “po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta gmina podejmie niezbędne działania, aby stworzyć warunki odpowiednie dla zlokalizowania na parterze budynku usługi podstawowej opieki zdrowotnej.” Jak widać działania mieszkańców przynoszą efekty. Czekamy na spełnienie pozostałych wniosków Pana Jerzego, którymi są:

  1. Zainteresowanie się tematem przez Radę Gminy i zorganizowanie debaty na temat stanu służby zdrowia w Gminie Czerwonak
  2. Upublicznienie umów najmu budynków gminnych przeznaczonych pod podstawową opiekę lekarską z Zespołem Lekarza Rodzinnego “Profamilia”, co za tym idzie zawarcia aneksu w umowie najmu, który to regulowałby warunki dostępu jak i jakości prowadzonych usług w tych obiektach przez wynajmujących z możliwością zerwania jej w razie nie wywiązywania się z zapisów zawartych w umowie.
  3. Wydział Zdrowia w Urzędzie Gminy, który zatrudnia trzy osoby, mógłby wprowadzić coś w rodzaju Gminnego Rzecznika Pacjenta. Urzędnik ten byłby pośrednikiem między mieszkańcem a podmiotem działającym na majątku Gminy i prowadzącym działalność w sferze opieki zdrowotnej. Może wówczas nie internet i portale społecznościowe, a Urząd weryfikował by wszystkie skargi i zażalenia pacjentów. Wydział Zdrowia powinien również posiadać i weryfikować dane o ilości osób aktualnie zapisanych do lekarzy rodzinnych na terenie naszej Gminy. Dane takie pozwolą na planowanie, ale co ważne na weryfikacje jakości usług prowadzonych na terenie Gminy.

Poniżej zamieszczamy wpis Pana Jerzego z dnia 20 grudnia 2021 roku

Oraz informacje przesłane od Wójta Gminy Czerwonak z dnia 11 stycznia 2022 roku