Pomagamy obywatelom Ukrainy – Solidarni Z Ukrainą

🔵🟡 Wójtowie i burmistrzowie Powiat Poznański, w porozumieniu ze starostą poznańskim Jan Grabkowski, uruchamiają skoordynowaną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie o własne życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu. Każdy samorząd udostępnia swym mieszkańcom specjalną skrzynkę mailową. W naszej gminie osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać rodzaj oferowanej przez siebie pomocy na adres: 📧 ukraina@czerwonak.pl

Dodatkowo przypominamy, że Polski Czerwony Krzyż (PCK) uruchomił konto, na które można dokonywać wpłat 👉 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.