Podsumowanie strajku nauczycieli – również przez Dyrektorów Szkół

Otrzymaliśmy od czytelnika informacje, które zostały przekazane z Urzędu Gminy Czerwonak, a które dotyczą tematów związanych ze strajkiem prowadzonym przez nauczycieli. Poniżej przestawione zostały wybrane fragmenty pisma plus komentarze oraz dodatkowe informacje podsumowujące strajk. Ponieważ może to zainteresować wiele osób postanowiliśmy przedstawić informacje nie tylko dotyczące szkoły w Koziegłowach, ale również całej gminy.

  • Jeszcze w styczniu wypowiedzenie otrzymała Pani Dyrektor SAPO. SAPO to skrót od Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Dyrektor SAPO sprawuje nadzór nad gminnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Do tej pory Dyrektorem była Pani Emilia Korzep. http://www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/niezbednik/oswiata.html
  • W czasie strajku 14 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Koziegłowach przebywało na zwolnieniu lekarskim
  • Dyrektorzy tak podsumowują czas, w którym przebiegał strajk nauczycieli