Podczyszczone ścieki przemysłowe “przepływać będą” przez Koziegłowy?

Z komunikatu Miasta Poznań: KOS-V.6220.214.2019 dowiadujemy się, że decyzja do wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepompowni oraz rurociągu tłocznego podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: 1/10, 1/4, ark. 18, obręb Główna, 2, 4/8, 8/1, 8/14, ark. 05, obręb Karolin, 1, 2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, ark. 07, obręb Karolin, 345/12, 345/14, 345/15, 345/69, 345/70, ark. 06, obręb Koziegłowy), najprawdopodobniej zostanie wydana w dniu 28.02.2020r.