Minister Elżbieta Rafalska w Czerwonaku!

Chw_mZXWwAAsxbBMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła dziś Wielkopolskę, gdzie
podsumowała pierwszy miesiąc funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus” w tym regionie. 

Dzisiaj w  Czerwonaku spotkała się z lokalnymi władzami i odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odwiedziła także Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Ośrodek zajmuje się kompleksową terapią dzieci oraz młodzieży niewidomej i słabo widzącej.

Na konferencji prasowej wraz z wojewodą wielkopolskim, wójtem gminy Czerwonak oraz posłami Prawa i Sprawiedliwości z okręgu poznańskiego, minister Rafalska podsumowała realizację programu Rodzina 500 plus w Wielkopolsce.Chw3q7uWEAAD0nj

Gmina Czerwonak była bardzo dobrze przygotowana do realizacji programu “Rodzina 500 plus” – oceniła minister Rafalska. Wdraża ten program bez dodatkowego zatrudnienia. Jest w Polsce wiele samorządów, które podobnie, dzięki wewnętrznej organizacji, sprawnie obsługują rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze”

Przez pierwszy miesiąc realizacji programu w Wielkopolsce  złożono ponad 215 tys. wniosków – to ponad 60 proc. wszystkich uprawnionych do pobierania tego świadczenia w regionie. Wnioski w urzędach złożyło ponad 167 tys. osób, natomiast za pośrednictwem Internetu – prawie 50 tys.

Urzędnicy wydali dotychczas niemal 60 tys. decyzji, co stanowi ok. 20 proc. w stosunku do liczby dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia. Łącznie w regionie, w ramach programu, wypłacono już 65 tys. świadczeń na kwotę 30,5 mln zł.

ChxQ77aWEAAepVUMinister Rafalska odniosła się do sygnałów dotyczących braku wypłat w niektórych samorządach.

Przypomnijmy. W regionie na 226 samorządów, 64 nie uruchomiło jeszcze wypłat.

Niepokoi mnie, że niektóre samorządy nie rozpoczęły wypłat świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”  mimo, że otrzymały środki i wydały decyzję – powiedziała Pani Minister.

informacja: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mpips.gov.pl)