Mieszkańcy poszukują planów ewakuacyjnych

Otrzymaliśmy informacje od mieszkańców, że poszukują a nie mogą w Internecie znaleźć planu ewakuacji III stopnia, tj. na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plan taki powinien być udostępniony każdemu mieszkańcowi. Na stronach Urzędu Gminy dostępny jest plan ewakuacji stopnia I i II. Nie ma jednak planu ewakuacji stopnia III.

Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do Wójta Gminy Czerwonak. Jak tylko otrzymamy informację w jaki sposób mieszkańcy mogą otrzymać dostęp do planu poinformujemy o tym.

Źródło: https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/1/zarzadzanie-kryzysowe-sprawy-obronne-obrona-cywilna/919