Mieszkamy w Koziegłowach, czy w Kozichgłowach?

Dostaliśmy bardzo ciekawą wiadomość z informacją, iż poprawna odmiana nazwy naszej wsi to nie “w Koziegłowach” a “w Kozichgłowach”. Poniżej zamieszczamy fragmenty przesłanej do nas wiadomości, która została podpisana przez osobę z tytułem Profesora. Ponieważ my od “urodzenia” 😉 chwalimy się znajomym, że mieszkamy w Koziegłowach (i już nie śmierdzi z oczyszczalni 😉 ) , a w Internecie znaleźliśmy dwie sprzeczne informacje na ten temat postanowiliśmy zapytać Dyrekcję Szkoły podstawowej jak powinna poprawnie być odmieniana nazwa naszej wsi. Jak otrzymamy odpowiedź poinformujemy.

Poniżej przesyłamy fragment wiadomości i informacje znalezione w Internecie na ten temat. A Państwo jak myślą?

Jak Pani/Pana zdaniem powinno się odmieniać nazwę naszej wsi - Koziegłowy?

Zobacz Wyniki Głosowania

Loading ... Loading ...

Na ścianie budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kozichgłowach widnieje napis, który głosi, że te szkoły są usytuowane w Koziegłowach. Jak dyrekcja szkoły może używać nazwy wbrew zasadom ? Wielkiego słownika poprawnej polsczyzny?? …..
Kłopoty mają także dziennikarze ? Gazety Wyborczej? i ? Głosu Wielkopolskiego? oraz mediów telewizyjnych. Poprawnej polszczyzny używają tylko (chociaż też zdarzają się wpadki) dziennikarze Radia Merkury. Oto opinia eksperta na temat odmiany nazwy własnej Koziegłowy i Kobylepole.
Nazwa własna Koziegłowy jest dwuczłonowa: składa się z przymiotnika kozie (takiego samego, jak np. w wyrażeniu kozie mleko) oraz z rzeczownika głowy. Człon pierwszy występuje w formie liczby mnogiej. Liczba pojedyncza ma postać kozia i jest znana chociażby z wyrażenia kozia bródka. Człon drugi również występuje w formie liczby mnogiej; liczba pojedyncza ma oczywiście postać głowa.
W języku polskim mamy dużo nazw własnych tak zbudowanych, np. Białystok, Krasnystaw, Zielonagóra (podpoznańska miejscowość), Cichagóra, Maławieś, Kobylepole (część Poznania), Jasnepole. W dawnych czasach były to zazwyczaj dwa osobne wyrazy, które ?zrosły się? (dlatego określane są terminem ?zrost?). Warto dodać, że w polszczyźnie funkcjonuje też wiele nazw, które nie zrosły się, np. Nowy Sącz, Biały Bór, Biała Podlaska, Łysa Góra, Kozi Róg, Kozia Wola, Kozie Doły, Wilczy Młyn, Psie Pole, Stary Sambor, Mały Płock, Sarni Stok, Czarny Dunajec, Zielona Góra, Suchy Las, Kamienna Góra, Żelazowa Wola. Zgodnie z tradycją w zrostach typu Białystok (do tego typu należą Koziegłowy i Kobylepole) odmieniają się oba człony, a zatem mówimy i piszemy następująco: Jadę do Białegostoku (do Kozichgłów, do Kobylegopola), Przyglądam się Białemustokowi (Kozimgłowom, Kobylemupolu)), Nie ma kłopotów gramatycznych z Białymstokiem (z Kozimigłowami i Kobylempolu))., Myślę o Białymstoku (o Kozichgłowach o Kobylimpolu)). Nieodmienianie pierwszego członu jest błędem i powoduje powstawanie dość kuriozalnych form, …..

Informacja znaleziona na stronach radio Merkury:

Informacja znaleziona na stronach PWN:

Ostatnia aktualizacja: godzina 20:11