Lokalne Centrum Wolontariatu w Czerwonaku poszukuje wolontariuszy!

 

Instytucja / organizacja:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Obszar zapotrzebowania, w tym opis zadań wolontariusza/ki, wymagania / umiejętności:

Działania na rzecz osoby starszej: towarzyszenie, rozmowy, spacery.

Pani mieszka z rodziną, porusza się samodzielnie; jest osobą kontaktową, chętnie nawiązującą relacje z drugim człowiekiem.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (dzień, godz., miejsce):

minimum 1 godz. tygodniowo, w terminach uzgodnionych, dogodnych dla stron, w miejscu zamieszkania Pani – Czerwonak.

Korzyści dla wolontariusza:

podpisanie porozumienia o wolontariacie, zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, wsparcie koordynatora, zdobycie doświadczenia w pracy z osobą zależną.

Kontakt:

tel. 61 812 12 79; kom. 66 99 77 681 lub -698

e-mail wolontariat.czerwonak@gmail.com