Konsultacje społeczne Statutu Gminy Czerwonak

Jak informuje Urząd Gminy Czerwonak, w dniach od 17 listopada br. do dnia 23 listopada br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Czerwonak. Poniżej przedstawione jest Zarządzenie Nr 342/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10 listopada br. w sprawie ww. konsultacji wraz z projektem Statutu Gminy Czerwonak, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:

http://bip.czerwonak.pl/public/get_file_contents.php?id=270488