Kolejowa obwodnica Poznania coraz bliżej

Kolejowa obwodnica Poznania już za kilka lat może zrewolucjonizować poruszanie się po stolicy Wielkopolski i przyległych do niej gminach. Wszystko dzięki budowie 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rozmieszczonych wzdłuż północnej, kolejowej i towarowej obwodnicy miasta.

Fot. UMWW

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 6 czerwca podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Marszałek zaznaczył, że podpisana umowa dotyczy dokumentacji. – To wstęp do tego, aby później uzyskać decyzje środowiskowe i rozpocząć proces inwestycyjny – powiedział Marek Woźniak. 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Miasto Poznań otrzyma blisko 6,3 mln zł z WRPO 2014+ (łączna wartość projektu to ponad 8 mln zł) na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, rozmieszczonych wzdłuż północnej, kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania, w sąsiedztwie nowo projektowanych osobowych przystanków kolejowych w następujących lokalizacjach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Poznań Suchy Las, Swarzędz Nowa Wieś. Przystanki kolejowe ma wybudować PKP PLK.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, że twór, jakim jest Poznańska Kolej Metropolitalna spowodował, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powstały 42 punkty przesiadkowe na terenie przylegającym do Miasta Poznania.

– Można zostawić tam samochód, rower, motocykl. To olbrzymie przedsięwzięcie, które pochłonęło z programu regionalnego ponad 120 mln euro i pokazało, jak duże znaczenie mają punkty przesiadkowe, dzięki którym można zmienić środek lokomocji. Widzimy więc, że integracja kolejowej obwodnicy z transportem miejskim to dobry pomysł  – stwierdził Wojciech Jankowiak.

Z kolei Zastępca Prezydenta Miasta Poznania przyznał, że Miasto chce maksymalnie wykorzystać potencjał kolei obwodowej. –  Zyskają dzięki temu mieszkańcy północnej, północno-wschodniej części Poznania oraz mieszkańcy gmin sąsiednich. To dodatkowa szansa, by nie wjeżdżać do miasta samochodem i nie generować korków. To rozwojowe, przyszłościowe rozwiązanie – podkreślił Mariusz Wiśniewski.

– To kolejny projekt, który pozwoli postawić na zeroemisyjny transport w naszym regionie, a na tym zależy nam i Komisji Europejskiej, której jednym z filarów jest Zielony Ład –podsumował Marszałek Marek Woźniak.

Miasto Poznań realizuje ten projekt w partnerstwie z Gminą Swarzędz, Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Powiatem Poznańskim.

Tekst w całości skopiowany z portalu: https://podolany.info/aktualnosci/wzmianki/312/kolejowa-obwodnica-poznania-coraz-blizej