Kanalizacja promocyjnie tylko do 30 kwietnia

logo_aquanetAQUANET SA wspierając gminy przy realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w części dotyczącej osiągnięcia stopnia podłączenia ścieków do systemu zbiorczego przygotował specjalnie przygotowaną propozycję podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych do sieci kanalizacji sanitarnej w promocyjnej cenie.

Przypominamy, że 30 kwietnia 2016 r. będzie ostatnim dniem, w którym mieszkańcy mogą podpisać zlecenie z koordynatorem AQANET SA w sprawie realizacji usługi podłączenia na specjalnych warunkach.

Więcej informacji w sprawie podłączenia do kanalizacji na specjalnych warunkach znajduje się tutaj

Informacja: czerwonak.pl