Jest decyzja do budowy obiektu usługowego

Wójt Gminy Czerwonak wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – biurowego na działce przy ulicy Roślinnej i Poznańskiej.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się powstania w tym miejscu takiego obiektu.

http://bip.czerwonak.pl/6919/dokument/13830