Głosowanie w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta

Jutro będzie miała miejsce XLII sesja Rady Gminy Czerwonak. Podczas sesji Radni będą głosowali między innymi w sprawie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy Czerwonak. Nie potrafimy wyliczyć jak procentowo będzie wyglądać różnica względem obecnego wynagrodzenia Wójta, gdyż punkt nr 2 “Wójtowi przysługują ponadto inne świadczenia ze stosunku pracy” nie pozwala nam tego wyliczyć. Będziemy wiedzieć w czerwcu 2022 roku, gdy Wójt uzupełni Oświadczenie Majątkowe za rok 2021.

Poniżej zamieszczamy fragment z ustawy. Zastanawia nas tylko dlaczego jedno z rozporządzeń na które ustawia się powołuje powstało 25 października 2021 roku, a wynagrodzenie Wójtowi w zaproponowanych kwotach ma przysługiwać od 1 sierpnia? 1 sierpnia to prawie 4 miesiące temu 😉

Źródło: projekty uchwał XLII Sesji Rady Gminy: http://bip.czerwonak.pl/7142/dokument/19786