Czy Marcin Wojtkowiak spełnił swoje obietnice składane w 2018 roku?

Pamiętają Państwo jakie obietnice składał Marcin Wojtkowiak dla nas w swoim programie wyborczym w roku 2018? Kiedy to startował do wyborów. Poniżej pełna lista ze wskazaniem czy naszym zdaniem spełnił daną obietnicę czy nie.

Budowa nowej szkoły podstawowej
Budowa/utworzenie gminnego żłobka
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego Pomysł i rozpoczęcie realizacji przez poprzedniego wójta.
Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Leśnym i Osiedlu Karolin
Rozwój sieci Roweru Miejskiego
Budowa nowych ścieżek rowerowych w stronę Poznania, Czerwonaka i Kicina
Rozbudowa wodnego placu zabaw i budowa basenu zewnętrznego
Rozbudowa monitoringu gminnego
Poprawienie oznakowań dróg osiedlowych
Zagospodarowanie parku w centrum Koziegłów (przy targowisku) zgodnie z koncepcją opracowaną wspólnie z mieszkańcami Pomysł i rozpoczęcie realizacji przez poprzedniego wójta.
Kontynuacja prac nad parkiem i miejscem do rekreacji przy ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II, w tym budowa skate parku
Rewitalizacja Parku na Osiedlu Karolin
Stworzenie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców z wiatą grillową i infrastrukturą na Osiedlu Karolin
Budowa pola do mini golfa
Nadzór nad modernizacja ul. Gdyńskiej i ul. Poznańskiej
Budowa połączenia drogowego z Poznaniem przez Janikowo
Inicjowanie i wspieranie działań integrujących mieszkańców
Budowa oświetlenia w ul. Kanałowej oraz na ścieżce od budynków na ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej (koło Aldiego)

Poniżej zdjęcie zrobione w 2018 roku ze strony Pana Marcina Wojtkowiaka – www.marcinwojtkowiak.pl