Czerwonak walczy o dodatkowe pasy na ul. Gdyńskiej

Wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld spotkał się z Maciejem Wudarskim, zastępcą prezydenta Poznania ds. polityki przestrzennej, transportu oraz ochrony środowiska. Przedmiotem spotkania była prezentacja wyników niezależnej ekspertyzy drogowej dotyczącej modernizacji ul. Gdyńskiej w Koziegłowach.

sp1_1_z_1_0

Ekspertyza została zamówiona przez gminę Czerwonak pod koniec marca i została przygotowana przez Biuro Projektów Dróg i Mostów działające we współpracy z Politechniką Wrocławską. Prezentowane w ekspertyzie wyniki obejmują analizę obecnego natężenia ruchu drogowego wraz z uwzględnieniem zwiększonego ruchu po uruchomieniu spalarni. Opracowanie przedstawia także rekomendowane rozwiązanie drogowe na spornym odcinku planowanej modernizacji ul. Gdyńskiej w Koziegłowach (drogi wojewódzkiej nr 196), pomiędzy ulicami Poznańską i Piaskową.

Z ekspertyzy wynika, że dla rozładowania problemów komunikacyjnych między ulicami Piaskową i Poznańską konieczna jest budowa dwóch pasów ruchu w każdym kierunku do i z Poznania. Jeśli tak ten warunek zostanie spełniony, dla rozładowania ruchu i trudności z wyjazdem z Koziegłów, na skrzyżowaniach z ulicami Piaskową i Poznańską zamiast rond może powstać sygnalizacja świetlna. Propozycja zastąpienia rond sygnalizacją świetlną jest zgodna z prezentowanym stanowiskiem Miasta Poznań.

Przypomnijmy, na początku roku 2016 miasto Poznań oświadczyło, że wycofuje się z wcześniej prezentowanych planów wybudowania dwupasmowych jezdni w każdym z kierunku oraz dwóch rond przy zbiegu ulic Poznańskiej i Piaskowej w Koziegłowach.

Po zapoznaniu się z ekspertyzą przez władze miasta Poznania, 14 lipca przewidziane jest spotkanie  prezydenta Jacka Jaśkowiaka i wójta Sommerfelda i ogłoszenie decyzji Poznania co do dalszych losów modernizacji ul. Gdyńskiej w gminie Czerwonak