Coś nie tak z urzędowym rejestrem umów?

Nasz czytelnik zauważył pewną nieprawidłowość w publikowanym przez Urząd Gminy rejestrze umów. Jak twierdził, rejestr publikowany na stronie http://bip.czerwonak.pl/6851 wydaje się nie przedstawiać wszystkich zawartych przez Urząd umów. Na jego prośbę w dniu 07.10.2019 przesłaliśmy do Urzędu zapytanie z prośbą o wyjaśnienie tych nieprawidłowości. Zapytaliśmy “czy publikowany rejestr umów przedstawia wszystkie umowy zawierane między Urzędem Gminy a firmami zewnętrznymi, z czego wynikają przerwy w numeracji oraz jeżeli rejestr nie zawiera wszystkich informacji to kto lub co decyduje o tym, która umowa zostanie przedstawiona w rejestrze a która nie?

Jak widać, nasz czytelnik miał rację. Rejestr nie zawierał wszystkich umów.

Odpowiedź od Urzędu otrzymaliśmy 21.10.2019. Trochę czekaliśmy z jego publikacją bo postanowiliśmy przeanalizować odpowiedź. Nie jest łatwo sprawdzić numerację rozrzuconą po kilku dokumentach. Liczyliśmy też na otrzymanie odpowiedzi na komentarz skierowany do Pana Radnego Grzegorza Parszuto, jednak bez efektu. Nam niestety dalej wydaje się, że rejestr nie jest przejrzysty. Potwierdza to zresztą sam Urząd w swojej odpowiedzi. Wydaje nam się, że nie tylko nie przedstawiał ale dalej nie przedstawia wykazu wszystkich zawieranych przez Urząd umów. Od czasu wysłania do nas pytania Urząd nie opublikował rejestru umów zawieranych w kolejnych miesiącach. Nie odpytujemy już dlaczego, czekać będziemy cierpliwie na ich publikację i będziemy je weryfikować dalej ;).