“Chcemy pracować za lepsze pieniądze” – zarobki nauczycieli

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Koziegłowach jasno w swoich postulatach przekazują, że chcą więcej zarabiać. Ale czy w naszej szkole zarabiają tak źle? Według sprawozdania o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w roku 2017 w Szkole pracowało 98 nauczycieli, 20 pracowników obsługi oraz 3 pracowników administracji. Wynagrodzenie w roku 2017 na całą szkołę wyniosło 7’403’564 zł. Najprostszym sposobem wyliczenia średniego wynagrodzenia jest podzielenie całego wynagrodzenia przez ilość pracowników. Wychodzi z tego:

7’403’564 zł / 121 osób = 61’186 zł.

Średnie wynagrodzenie w szkole wyniosło więc 61 tys zł. Przyglądając się dodatkowo oświadczeniu majątkowemu Pani Hanny Kościelskiej, w którym zadeklarowała zarobek roczny wysokości 70 tys zł, można przyjąć, że nauczyciele w Szkole Podstawowej w Koziegłowach zarabiają faktycznie średnio 60 tys zł. Jeżeli więc któryś z nauczycieli zarabia tylko 2000 zł miesięcznie jak podają niektóre źródła, to inny musi zarabiać ponad 90 tys rocznie – tak aby sumarycznie była to kwota ok 61 tys zł.

Jeżeli pomyliliśmy się w wyliczeniach lub raport nie podaje wiarogodnych danych prosimy o informację a skorygujemy wpis. Dla nas wszystko wygląda czytelnie.

Źródła:

Sprawozdanie: http://oswiataczerwonak.pl/wp-content/uploads/2016/11/SPRAWOZDANIE-rok-2017-2018-na-KOMISJ%C4%98_strony.pdf

Oświadczenie Majątkowe Hanna Kościelska: http://bip.czerwonak.pl/BIPDownload.aspx?file=6448.pdf&fname=Ko%C5%9Bcielska%20Hanna.pdf