Bunt osadzonych w Zakładzie Karnym

W godzinach rannych, na placu przed Zakładem Karnym  w Koziegłowach, zebrał się tłum. Słychać nawoływania, okrzyki wzywające do buntu, ktoś podpala stojące na parkingu samochody. Podjęta zostaje decyzja o ogłoszeniu alarmu. W kraju również sytuacja jest niestabilna, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpień zbiorowych ze strony osadzonych.

Niezwłocznie powiadomiony zostaje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej  w Poznaniu a także Komenda Miejska Policji. Już po kilku minutach na miejsce przybywają odpowiednie służby i grupy szybkiego reagowania: Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, Grupa Realizacyjna z Wydziału Zabezpieczenia Miasta. Powołany zostaje Zespół Antykonfliktowy. Wybucha pożar – niezwłocznie przybywają pojazdy z JRG nr 8 KM PSP w Poznaniu.

Niestety, to dopiero początek. Dowodzący akcją otrzymuje wiadomość, ze w jednym z oddziałów mieszkalnych wzięto zakładnika. Negocjator ubezpieczany przez dwoje funkcjonariuszy próbuje nawiązać kontakt z napastnikiem. Ten, rozwścieczony, nie ma zamiaru poddać się. Wręcz przeciwnie, krzycząc przykłada nóż do szyi zakładnika. Do akcji zostaje wprowadzona Grupa Realizacyjna Policji, która uwalnia zakładnika. Napastnik zostaje obezwładniony.

Stan zagrożenia rozprzestrzenia się. Na plac spacerowy wydostaje się trzech osadzonych. Biegają po placu niszcząc mienie, nawołując do buntu. Tym razem negocjacje przynoszą częściowy skutek: dwóch z buntowników poddaje się. Niestety zachowanie trzeciego, najbardziej agresywnego grozi rozprzestrzenieniem się zagrożenia i eskalacją negatywnych zachowań z strony innych osadzonych. Szybka i profesjonalnie przeprowadzona, przez funkcjonariuszy i grupę interwencyjną,  przywraca porządek w zakładzie.

To nie jest scenariusz filmowy, lecz opis sytuacji wyjściowych przewidzianych jako materiał i baza do przeprowadzenie specjalistycznych ćwiczeń w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Odbyły się one 29 października, przy współpracy i zaangażowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Straży Gminnej w Czerwonaku, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu i Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Czerwonaku. Celem takich ćwiczeń jest wdrożenie procedur współdziałania podczas realnego zagrożenia dla zakładu karnego, doskonalenie form i metod dowodzenia, sprawdzenie sprzętu, mobilności załogi i systemu powiadamiania, a także ćwiczenia praktyczne powołanych grup interwencyjnych. Bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie procedur współpracy służby więziennej z jednostkami działającymi w sektorze bezpieczeństwa państwa. Dlatego właśnie ćwiczenia takie odbywają się z udziałem nie tylko funkcjonariuszy z innych jednostek okręgu poznańskiego, ale także policji, straży pożarnej, straży gminnej i komórek powołanych w gminie do zarządzania kryzysowego.

tekst: kpt. Joanna Wiśniewska

zdjęcia: mjr Janusz Starczewski

Źródło i galeria zdjęć: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kozieglowach-szkolimy-sie-dla-waszego-bezpieczenstwa