Biblioteka może zaopiekować się dziećmi

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku chcąc wesprzeć rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniach 15-17 kwietnia br. zaprasza do swoich bibliotek w Czerwonaku Os. Przylesie 7, Owińskach ul. Poprzeczna 12 i Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3 (CKiR) w godzinach 9-15.
Możemy przyjąć do każdej filii grupy maksymalnie do 15 dzieci w wieku szkolnym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub osobiste, gdyż liczy się kolejność zgłoszeń. Biblioteka nie zapewnia posiłków oraz napojów, które należy dostarczyć we własnym zakresie.
Filia w Koziegłowach i Owińskach w godzinach 9-15 zaprasza na zajęcia literacko–plastyczne, wspólne czytanie, gry, zabawy i animacje oraz spotkanie z profesjonalną bajarką i pszczelarzem – „Nie bój się pszczoły”.
Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć w siedzibie biblioteki w Czerwonaku, jednakże ze względu na ograniczone możliwości lokalowe prosimy o wcześniejsze telefoniczne zapisy do poniedziałku do godziny 18.00 – zajęcia mogą odbyć się od wtorku.
Kontakt telefoniczny w godzinach pracy bibliotek:
GBP w Czerwonaku – 61 812 07 01
Filia w Koziegłowach – 61 812 86 49
Filia w Owińskach – 61 812 65 10
Ponadto w czwartek 18 kwietnia zaprasza na spektakl Teatru Krokodyl pt. „Wielkanocne porządki” przed biblioteką w Czerwonaku o godzinie 11.00,
oraz o godzinie 13.00 biblioteka w Owińskach. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.

Treść skopiowana z postu FB biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku chcąc wesprzeć rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w…

Opublikowany przez Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku Piątek, 12 kwietnia 2019