40 lat Zakładu Karnego w Koziegłowach

picture of cocoa pod split open

18 maja 2017 r. miały miejsce obchody 40 rocznicy utworzenia Zakładu Karnego w Koziegłowach.

Uroczystości 40 rocznicy utworzenia Zakładu Karnego w Koziegłowach rozpoczęły się Mszą Św. którą odprawił ks. biskup Zdzisław Fortuniak, w kościele pw. Św. Brata Alberta w Koziegłowach. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Na zaproszenie dyrektora jednostki   oraz Terenowego Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Koziegłowach przybyli : Tadeusz Dziuba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele władz, emerytowani funkcjonariusze i pracownicy jednostki a także przedstawiciele innych kół terenowych i Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Liczną grupę stanowili funkcjonariusze i pracownicy jednostki. Obecni byli również przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, z dyrektorem okręgowym płk. Grzegorzem Fedorowiczem oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe, medale okolicznościowe, wyróżnienia i podziękowania za długoletnią współpracę w zakresie zatrudniania skazanych oraz bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa. Wspomnienia 40 lat doświadczeń i dokonań zawarto w formie prezentacji i wystawy fotograficznej. Swoją premierę miał również film (kliknij zdjęcie poniżej) przedstawiający specyfikę Zakładu Karnego w Koziegłowach i pracę funkcjonariuszy pełniących służbę. Uroczystość stała się okazją do spotkania z tymi, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju zakładu a także do wspomnień i podsumowań. Podczas konferencji prasowej „Praca jako najlepsza forma oddziaływań penitencjarnych dająca możliwość spłaty zobowiązań finansowych skazanych” przedstawiono założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”, społeczne korzyści i charakterystykę zatrudnienia skazanych na przykładzie wieloletnich doświadczeń Zakładu Karnego w Koziegłowach.

Posłuchaj również o zatrudnieniu więźniów w okręgu poznańskim

zdjęcia: mjr Janusz Starczewski

 

40 lecie ZK.jpg

 

 

 

 

 

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej