40 lat Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach funkcjonuje na rynku nieruchomości od 1982 roku, kiedy to odbyło się zebranie jej założycieli. Od tej właśnie daty Spółdzielnia przyjęła swoją obecną nazwę. Inicjatorem tego pierwszego zebrania 19 założycieli był pierwszy prezes Spółdzielni – śp. Jerzy Kowalski.

Początki były skromne – zaledwie 6 budynków (przejętych od innych spółdzielni) – 2 budynki zlokalizowane na terenie Koziegłów i 4 w Murowanej Goślinie – opowiada Ryszard Jaroniec, prezes Spółdzielni.

Po doświadczeniach zdobytych podczas budowy zasobów w Czerwonaku, rozpoczęliśmy realizację dużej inwestycji – roboczo nazywaną „Jednostką C”, później Osiedlem Leśnym. Budowa tego osiedla rozpoczęta w 1988 roku, odbywała się w ramach tzw. „Północnego Pasma Rozbudowy Miasta Poznania” – planowano tu wybudować trzy podobne jednostki – łącznie dla ponad 30 tysięcy mieszkańców. Były to lata kryzysu, ale nawet w tych ciężkich czasach budowaliśmy bardzo dużo – nieporównywalnie więcej niż inne spółdzielnie – wspomina Ryszard Jaroniec, prezes Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach na trwałe wpisała się w krajobraz północnej części miasta Poznania i gminy Czerwonak. Posiada ugruntowaną i stabilną pozycją wśród zarządców nieruchomości i inwestorów budownictwa mieszkaniowego.

Działalność Spółdzielni skupia się na zarządzaniu nieruchomościami, realizacji nowych inwestycji budowlanych i działalności społeczno-kulturalnej. Obsługuje ona zasoby w 6 miejscowościach: Koziegłowach, Czerwonaku, Pobiedziskach, Przebędowie, Murowanej Goślinie i Poznaniu. Całość zasobów przeszła prace termomodernizacji, sukcesywnie  realizowane są generalne remonty pokrycia dachowego, balkonów, wymiana i modernizacja  instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Zakończony został proces wymiany oświetlenia zewnętrznego budynków na energooszczędne lampy led oraz kompleksowy remont powierzchni dróg i chodników we wszystkich zasobach spółdzielczych. Aktualnie rozpoczęto prace związane z kompleksowym myciem elewacji.

W ramach działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię prężnie działa osiedlowy Kluby Seniora, którego celem jest integracja mieszkańców oraz rozwijanie ich zainteresowań. Klub ten powstał w 2002 roku. Obecnie zrzesza on ponad 150 osób, a w 2009 roku został poszerzony i rozpoczął działalność również w Czerwonaku. W ramach tej działalności dla wielu grup seniorów pozyskiwane są środki, organizowane atrakcyjne wycieczki – nie tylko w Polsce, ale również do wielu europejskich krajów.

Nowa inwestycja

Spółdzielnia oferuje swoim klientom nowoczesne mieszkania własnościowe z pełną własnością gruntu oraz pełną infrastrukturą towarzyszącą. Najnowsza inwestycja będzie się składać z zespołu 3 budynków, oznaczonych adresowo jako ul. Topolowa 27 ABC w Koziegłowach i zlokalizowana jest w najwyższym punkcie tej miejscowości. W związku z powyższym z mieszkań rozpościerać się będzie spektakularny widok na panoramę Poznania lub okolic. Oferta mieszkaniowa Spółdzielni cieszy się od lat bardzo dobrą opinią na rynku nieruchomości. Wszystkie mieszkania w pierwszym budynku zostały już sprzedane.

Dzisiejsze osiągnięcia Spółdzielni, możliwe były dzięki pracy i dużemu zaangażowaniu ludzi, zarówno członków Rady Nadzorczej, pracowników i członków Spółdzielni jak też pracowników urzędów i firm z nami współpracujących – podsumowuje nasza rozmowę prezes Ryszard Jaroniec. Chciałbym więc podziękować wszystkim tym, którzy złożyli się na sukces naszej Spółdzielni, którzy dla niej pracowali, wspomagali i współpracowali z nią.

Poniżej przedstawiamy artykuł Spółdzielni w wersji graficznej. Kliknięcie otworzy go w nowym oknie.