35 LAT SPÓŁDZIELNI – JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

35 lat po Zebraniu Założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego na jubileuszowej uroczystości w dniu 3 marca spotkali się samorządowcy, pracownicy i mieszkańcy Spółdzielni.

Jak przystało na tak wiekowe lecie, wielu samorządowców i pracowników Spółdzielni zostało uhonorowanych odznaczeniami i upominkami.

Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Czerwonak nadała Ryszardowi Jarońcowi, prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach wyróżnienie “Zasłużony dla Gminy Czerwonak”, które wręczyli Marcin Wojtkowiak przewodniczący Rady Gminy i Jacek Sommerfeld wójt gminy Czerwonak

Wraz z wyróżnieniem prezes Ryszard Jaroniec otrzymał czek na pięć tysięcy złotych, który przekazał na działalność Klubu Seniora przy Spółdzielni – czek odebrały obecne na uroczystości przedstawicielki Klubu Seniora

Wśród zaproszonych gości, którzy swoją obecnością nadali jubileuszowi szczególnego charakteru byli: Waldemar Witkowski wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielców zarazem wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński wicestarosta poznański, Marcin Wojtkowiak przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, Jacek Sommerfeld wójt gminy Czerwonak, Dorota Nowacka burmistrz Pobiedzisk, ks. Eugeniusz Raubo i ks. Błażej Stróżycki proboszczowie parafii w Koziegłowach. Nie zabrakło też radnych Gminy Czerwonak i szefów firm na co dzień współpracujących ze Spółdzielnią.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej na wniosek Rady Nadzorczej i Prezesa Spółdzielni za wieloletnią aktywną pracę na rzecz rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej wyróżnił odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”, odznaki niżej wymienionym wręczył Waldemar Witkowski wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielców

W gronie wyróżnionych samorządowców spółdzielczych odznakę otrzymali: Grembowski Piotr, Zborowski Henryk, Jarmoliński Adam, Kuźniak Zdzisław, Chwiałkowska Jolanta, Meller Beata, Halasz Jadwiga, Gawlak Elżbieta, Latosińska Joanna, Pietrzyński Marek, Mazurczak Teresa, Boguszewska Elżbieta, Filipiak Tadeusz, Galant Janina, Jeżewski Marek, Nowak Ewa, Wolska Barbara

Wójt gminy Czerwonak w uznaniu wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnej, wyróżnił pracowników Spółdzielni Listem Gratulacyjnym i osobiście go wręczył (na fotografii od lewej) prowadzący uroczystość Michał Grudziński, Waldemar Filipowicz, Ewa Borowiak, Maria Libera, wójt gminy Jacek Sommerfeld, Małgorzata Maik, Dariusz Sobala oraz Wojciech Błażejczyk

Swój jubileusz – 25 lat pracy w Zarządzie Spółdzielni obchodzi także prezes Ryszard Jaroniec, któremu z tej okazji, przewodniczący Rady Nadzorczej i pracownicy Spółdzielni wraz z gratulacjami i kwiatami życzyli dalszej owocnej pracy

Jubileuszową uroczystość zakończył występ grupy MoCarta

(fil)

35 LAT – JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

03 marca br. w dniu obchodów 35 rocznicy powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach na uroczystym spotkaniu Prezes Spółdzielni Ryszard Jaroniec powiedział:

“Dzisiejsze osiągnięcia Spółdzielni, możliwe były dzięki pracy i dużemu zaangażowaniu ludzi, zarówno członków Rady Nadzorczej, pracowników i członków Spółdzielni jak też pracowników urzędów i firm z nami współpracujących.

Chciałbym więc podziękować wszystkim tym, którzy złożyli się na sukces Spółdzielni, którzy dla niej pracowali, wspomagali i współpracowali z nią.

Na koniec chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim byłym i obecnym członkom samorządu spółdzielczego, członkom Spółdzielni, którzy zawsze w miarę swoich możliwości i kompetencji nas wspierali, oraz pracownikom spółdzielni, bez pracy których trudno byłoby osiągnąć to, czego dokonaliśmy w minionym okresie. Wszystkim nam życzę kolejnych udanych lat.”

Uroczystości z okazji jubileuszu Spółdzielni, a szczególnie koncerty zespołu „PERFECT” i „Grupy MoCarta” były możliwe dzięki hojności sponsorów, którym w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i mieszkańców Spółdzielni serdecznie dziękujemy.