Z roczną przerwą aktualizujemy  zarobki osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czerwonak dodając rok 2022. Jak się okazuje zarówno Wójt Marcin Wojtkowiak jak i zastępcy Paweł Glaser i Joanna Kowalczyk-Chudy aby zwiększyć swoje zarobki postanowili zostać członkami rad nadzorczych gminnych spółek. Ponieważ wójt nie może być członkiem rady nadzorczej spółki należącej do Gminy Czerwonak widać dogadał się z Gminą w Dopiewie aby w spółce tej gminy zostać członkiem rady 😉

Władze gminy będąc członkami rad nadzorczych zarobili w 2022 roku odpowiednio dodatkowo:

Paweł Glaser – członek rady nadzorczej w Transkom – zarobek w 2022 roku ok. 25 tys. PLN

Joanna Kowalczyk-Chudy – członek rady nadzorczej w GPS – zarobek w 2022 roku ok. 21 tys. PLN

Marcin Wojtkowiak – członek rady nadzorczej w Zakładzie Komunalnym w Dopiewie – zarobek w 2022 roku ok 22 tys. PLN

W sumie, wynagrodzenie za rok 2022 wzrosło względem roku 2020 prawie o 100% wójtowi Marcinowi Wojtkowiakowi. Pozostałym osobom średnio wynagrodzenie wzrosło o ok. 50%. Tylko Paweł Gaisler (prezes firmy Transkom) oraz Jarosław Kłosiński (dyrektor szkoły podstawowej w Koziegłowach) zarobili mniej niż w 2020 roku. Niewiele więcej zarobił też Jarosław Wróblewski (prezes CZTBS).

Ciekawą informacją jest to, że Dyrektor szkoły podstawowej w Kicinie w latach poprzednich zarabiał zdecydowanie mniej niż Dyrektor naszej szkoły w Koziegłowach. Teraz Dyrektor SP z Kicina zarabia lepiej niż Dyrektor SP z Koziegłów.

Kwota zarobku została pobrana z oświadczeń majątkowych i jest zaokrąglona. Niektóre osoby pracują w kilku miejscach lub osiągają dochody z innych prac / zleceń urzędowych – w takich przypadkach wskazana jest suma wszystkich podanych w oświadczeniu kwot. 

Uwaga: Niektóre wskazane osoby zajmują dane stanowisko od niedawna. Wcześniej na tym stanowisku była zatrudniona inna osoba. Dlatego wynagrodzenia nie są przypisane do danej osoby a do stanowiska. Wszystkie oświadczenia dostępne są na stronie: https://bip.czerwonak.pl/7176/

Zarobki osób realizujących zadania dla wójta

Imię i Nazwisko

Funkcja w Gminie

Zarobki w roku 2019

Zarobki w roku 2020

Zarobki w roku 2022

Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak

158’634 PLN

ok. 170’000 PLN

ok. 337’000 PLN

Paweł Glaser
Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

197’817 PLN

ok. 189’000 PLN
ok. 324’000 PLN

Joanna Kowalczyk-Chudy

Sekretarz Gminy Czerwonak

166’023 PLN

ok. 187’000 PLN

ok. 255’000 PLN

Aleksandra Kuźniak
Dyrektor SAPO

183’732 PLN

ok. 205’000 PLN

ok. 222’000 PLN

Jarosław Wróblewski
Prezes Zarządu Czerwonackiego TBS

171’048 PLN

ok. 181’000 PLN

ok. 188’000 PLN

Tomasz Sikora

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

90’689 PLN

ok. 79’000 PLN Tomasz Sikora
ok. 52’000 PLN Jarosław Pospieszyński

ok 172’000 PLN

Piotr Stańczak
Dyrektor CRKF “AKWEN” w Czerwonaku

100’964 PLN

ok. 127’000 PLN

ok. 170’510 PLN

Paweł Geisler
Prezes Zarządu PW Transkom

176’754 PLN

ok. 172’000 PLN

ok. 169’500 PLN

Magdalena Wiśniewska
Dyrektor GOPS

128’168 PLN

ok. 136’000 PLN

ok. 169’500 PLN

Agnieszka Jamrowska
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

ok. 169’000 PLN

Radosława Wiśniewska
Skarbnik Gminy Czerwonak

150’187 PLN

ok. 154’000 PLN

ok. 169’000 PLN

Dariusz Senko

GOPS Czerwonak – Zastępca Dyrektora

119’368 PLN

ok. 107’000 PLN

ok. 149’000 PLN

Dariusz Freudenreich

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kicinie

99’699 PLN

ok. 107’000 PLN

ok. 148’000 PLN

Justyna Kurzawa
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach

ok. 147’000 PLN

Jarosław Kłosiński
Dyrektor SP Koziegłowy

124’052 PLN

ok. 140’000 PLN

ok. 135’400 PLN

Magdalena Zielenkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwonaku

107’692 PLN

ok. 114’000 PLN

ok. 128’800 PLN

Jolanta Gabryelczyk

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach

93’025 PLN

ok 93’000 PLN

ok 127’000 PLN

Monika Kośmicka-Stachowiak
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat

111’186 PLN

ok. 116’000 PLN

ok. 127’000 PLN

Ryszard Kroker
Kierownik Wydziału Dróg

ok. 127’000 PLN

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor GOK “SOKÓŁ”

98’032 PLN

ok. 103’000 PLN

ok. 126’000 PLN

Anna Skałecka
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

153’750 PLN

ok. 149’000 PLN

ok. 123’000 PLN

Ilona Illmer
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Czerwonaku

92’150 PLN

ok 99’000 PLN

ok. 113’000 PLN

Monika Maciejewska – Dłubała

GOPS Czerwonak – Kierownik Sekcji pracy socjalnej

ok. 95’000 PLN

ok. 111’000 PLN

Bogusław Wołodźko
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego w Czerwonaku

ok. 110’000 PLN

Wojciech Michalak

GOPS Czerwonak – Kierownik Sekcji Wsparcia Rodzin z Dziećmi

61’668 PLN

ok 74’000 PLN>

ok. 104’000 PLN

Ewa Małyszka-Sydoruk

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

53’369 PLN

ok. 77’000 PLN

ok. 103’000 PLN

Mariola Paszkiewicz
Z-ca Kierownika Wydziału Podatków

85’855 PLN

ok. 100’000 PLN

ok. 102’000 PLN

Marzena Zmyśna

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolechowie

83’644 PLN

ok. 88’000 PLN

ok. 101’000 PLN

Grzegorz Pytlak

Główny specjalista Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

ok. 94’000 PLN

Beata Kodabska
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach

73’493 PLN

ok. 79’000 PLN

ok. 90’000 PLN

Jolanta Chlebowska-Kasztelan
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owińskach

104’703 PLN

ok. 111’000 PLN

nie znaleziono oświadczenia

Danuta Pękal
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Owińskach

92’515 PLN

ok. 112’000 PLN

nie znaleziono oświadczenia

Urszula Stawicka
GOPS Czerwonak – Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych

70’463 PLN

ok. 63’000 PLN

nie znaleziono oświadczenia

Andrzej Cierzyński – do 04.2022

Komendant Straży Gminnej

87’422 PLN

ok. 99’000 PLN

15’100 PLN

Podsumowując wynagrodzenia powyższych osób staraliśmy się nie popełnić błędu. Staraliśmy się do wynagrodzeń nie wliczać rent, odpraw emerytalnych, zasiłków itp. Jeżeli jednak któreś z podsumowań przedstawia nieprawdziwe wyliczenia prosimy o przesłanie do nas takiej informacji za pomocą formularza kontaktowego.