Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu eKozieglowy.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu eKozieglowy.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

a) przy przesyłaniu wiadomości email, czy to za pomocą formularza kontaktowego czy za pomocą swojego klienta aplikacji pocztowej,

b) w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu eKozieglowy.pl,

c) przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu eKozieglowy.pl,

przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

4. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem eKozieglowy.pl oraz do celów statystycznych.

5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu eKozieglowy.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

7. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu eKozieglowy.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.