Straży Pożarnej

Główna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej mieści się w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 8.

Skontaktować się można ze Strażakami pod numerami:
tel. 61 8120 998
kom. 785 882 206

Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Promnicach pod numerami:
tel. 61 892 05 44
kom. 601 876 323

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej ma swoje biuro w Urzędzie Gminy Czerwonak, przy ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak i jest dostępny pod numerem telefonu 61 65 44 250 oraz adresem email: maciej.szczesniak@czerwonak.pl

Działania Ochotniczej Straży Pożarnej publikowane są na portalu społecznościowym pod adresem: www.facebook.pl