Zakład Karny Koziegłowy przekazuje upominki świąteczne

List do Św. Mikołaja

         Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koziegłowach, jak co roku, aktywnie włączyli się w akcję świąteczną, organizowaną na terenie gminy Czerwonak. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu ludzi, można spełnić życzenia dzieci, które napisały listy do Św. Mikołaja. Paczki przygotowane przez funkcjonariuszy jednostki trafiły w tym roku do jednej z wielkopolskich świetlic środowiskowych.

 kartka2

Informacja: www.sw.gov.pl