Specjalista ds. Eksploatacji Sieci i Obiektów Wod.-Kan.

AQUANET S.A.

Za co będziesz odpowiedzialny

 • nadzór nad właściwą eksploatacją sieci i obiektów wod.-kan. w powierzonym zakresie w tym:
  • nadzór nad realizacją napraw, remontów, przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i utrzymania ciągłej sprawności sieci i obiektów sieciowych;
  • inicjowanie i opracowywanie planów eksploatacyjnych, remontów, budowy i rozbudowy, modernizacji, usprawnień technicznych oraz polepszenia procesów technologicznych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją sieci i obiektów sieciowych;
 • analiza funkcjonowania sieci i obiektów sieciowych;
 • weryfikacja i opracowywanie opinii stanu technicznego sieci i obiektów wod.-kan.;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i konserwacją sieci i obiektów wod.-kan.;
 • obsługa  systemów informatycznych Spółki (GIS, SAP, LOTUS);
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu działalności działu oraz powierzonych obowiązków; 
 • prowadzenie obsługi pism wewnętrznych i zewnętrznych w powierzonym zakresie;      
 • rozwiązywanie doraźnych problemów technicznych dot. eksploatacji sieci i obiektów wod.-kan.;
 • współudział przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, procedur i instrukcji z obszaru działalności działu;                                                                             
 • ewidencja środków trwałych i niskocennych (sieci/obiektów wod.-kan., sprzętu i urządzeń);
 • wsparcie przełożonego w organizowaniu i nadzorowaniu pracy zespołu;
 • wsparcie młodszych pracowników w realizacji zadań;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.    

Czego od Ciebie oczekujemy

 • doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków (mile widziane doświadczenie z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji sieci i obiektów wod.-kan.);
 • wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie w specjalizacji inżynierii środowiska lub pokrewne);
 • biegłej znajomości zagadnień budowy, utrzymania i eksploatacji sieci i obiektów wod.-kan.;
 • biegłej znajomości przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod.-kan. (w szczególności prawo budowlane);
 • mile widziana znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
 • umiejętność redagowania pism, umów, zapytań ofertowych, specyfikacji technicznych;
 • znajomości zagadnień ekonomicznych;
 • biegłej obsługi pakietu MS Office;
 • prawa jazdy kat. B.;
 • preferowane osoby posiadające uprawnienia budowlane;
 • mile widziana umiejętność kosztorysowania.

Źródło: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-eksploatacji-sieci-i-obiektow-wod-kan-kozieglowy-pow-poznanski,oferta,1000801921