Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Koziegłowach – Projekt PZ II

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w:

 1. Czerwonaku przy ulicach: Gdyńskiej – nr: 1, 3, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 30, 32, 36, 40, 50, 76, 85, 95, 103, 106, 113, 121, 31a, 53a i dz. nr 62/2,
 2. Koziegłowach przy ulicy Lipowej 2,
 3. Bolechowie-Osiedlu przy ulicy Sadowej 2,
 4. Promnicach przy ulicach:
 • Brzozowej – nr: 11 i 19,
 • Jodłowej – nr: 2, 4 i 8,
 • Kasztanowej, – nr: 4 i dz. nr 181,
 • Klonowej 4,
 • Leśnej – nr:30, 32, 36, 52, 54, 65, 69, 78, 93, 105, 114 oraz dz. nr 36/2 i 38/5,
 • Mickiewicza – nr: 4, 7, 8, 2, 14,
 • Modrzewiowej – nr: 1 i 7,
 • Południowej – nr: 1, 3, 4, 5, 18, 20, 49, 79 i 81 oraz dz. 91/1,
 • Północnej – nr: 3, 5, 7, 4, 16, 23, 35, 37, 39, 52, 53, 56, 63, 65, 69, 73, 78, 81, 82, 98, 100, 101, 107, 119, 125, 129, 130 i 131 oraz dz. nr:3/8,7/5,29/14, 29/5 i 29/12,
 • Sosnowej – nr: 19, 24, 25, 34, 48, 50 i 56,
 • Świerkowej, – nr: 1, 6, 14, 16,
 • Topolowej 5,
 • Zalesie – nr: 2 i 4
mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – etap II.

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie podpisanej umowy na odbiór ścieków z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej we własnym zakresie przez mieszkańca i znajdującej się na terenie posesji. Prace należy wykonać własnym staraniem i na swój koszt; prace nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać (pisemnie) zgłoszenia stanu wodomierza na dzień rozpoczęcia zrzutu powiadamiając  AQUANET S.A.

Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Osoby nie posiadające podpisanej umowy mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskach druki wniosków i wszelkie inne informacje w następujących miejscach:
 • Urząd Gminy w Czerwonaku – pani Małgorzata Staszewska, tel.: (61) 65 44 273
 • Związek Miedzygminny „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi – pani Agnieszka Ogrodnik tel.: 512 844 133 lub 61 81 14 142.
Uwaga: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

informacja: czerwonak.pl

 Promnice_PZ_II-scale-1024-768